Yamaha U3

Yamaha U3 #3952683

Other pianos you might like...

  • Knabe Grand PianoKnabe Grand Piano Knabe Grand Piano Serial Number: 103935 Finish: Walnut Satin Size: 6' Warranty: 1 Year
  • Yamaha U3 Upright PianoYamaha U3 Upright Piano Yamaha U3 Serial Number: 3298608 Finish: Ebony Polish Size: 52″ Warranty: 5 Years