Yamaha C7 5870323

Yamaha C7 Grand Piano

Yamaha C7

  • Serial Number: 5870323
  • Finish: Ebony Polish
  • Size: 7’6″
  • Warranty: 5 Years

Other pianos you might like...

  • Yamaha C7 Grand PianoYamaha C7 Grand Piano Yamaha C7 Serial Number: 5436472 Finish: Ebony Polish Size: 7'6" Warranty: 5 Years
  • Yamaha C5 Grand PianoYamaha C5 Grand Piano Yamaha C5 Grand Piano Serial Number: 4520812 Finish: Ebony Polish Size: 6'7" Warranty: 5 Years