Kawai BS20 Upright Piano

Kawai BS20 Upright Piano

  • Serial Number: 1848826
  • Finish: Ebony Polish

Other pianos you might like...

  • Yamaha G2 Grand PianoYamaha G2 Grand Piano Yamaha G2 Serial Number: 4341247 Finish: Ebony Polish Size: 5'7" Warranty: 5 Years
  • Yamaha C5 Grand PianoYamaha C5 Grand Piano Yamaha C5 Grand Piano Serial Number: 5380220 Finish: Ebony Polish Warranty: 5 Years