Yamaha C1 6337088

Yamaha C1 Grand Piano

Yamaha C1 Grand Piano

  • Serial Number: 6337088
  • Finish: Ebony Polish
  • Size 5’3″

Other pianos you might like...

  • Yamaha C3 Grand PianoYamaha C3 Grand Piano Yamaha C3 Serial Number: 5111652 Finish: Ebony Polish Size: 6’1″ Warranty: 5 Years
  • Yamaha C5 Grand PianoYamaha C5 Grand Piano Yamaha C5 Serial Number: 4480029 Finish: Ebony Polish Size: 6'1" Warranty: 5 Years