Yamaha U3 Upright Piano

Yamaha U3

  • Serial Number: 3242483
  • Finish: Ebony Polish
  • Size: 52″
  • Warranty: 5 Years

Other pianos you might like...

  • Yamaha U3Yamaha U3 Yamaha U3 Serial Number:4059582 Finish: Ebony Polish Size: 52″ Warranty: 5 Years
  • Yamaha U3 Upright PianoYamaha U3 Upright Piano Serial Number: 2500673 Finish: Ebony Polish Size: 52" Warranty: 5 Years